اخلاق محمدی
77 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2014 8:43:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امام علی (ع):

«کان رسول الله صلی الله علیه وآله اخف الناس صلاه فی تمام و کان اقصر الناس خطبه و اقلهم هذرا»

رسول خدا (صلی الله علیه وآله)، نمازش در عین کامل بودن، از همه سبک تر و خطبه هایش از همه کوتاهتر و سخن بیهوده نمی گفت. مکارم الاخلاق،ص23