اقتصاد مقاومتی به مثابه رویکردی اخلاق¬مدارانه به اقتصاد
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: از ویژگی های نظام اقتصادی اسلام آن است که اخلاق در آن نقشی تاثیر گذار دارد چرا که معیارهای اخلاقی بر رفتار اقتصادی انسان و جامعه نظارت وحاکمیت دارد و حاکمیت مطلق محیط ورفتار اقتصادی بر اندیشه و اخلاق انسانی مردود شناخته شده است .در نظام اقتصادی اسلامی ، اقتصاد وسیله ای است برای نیل به اهداف متعالی اسلام ، اهدافی که درعدالت اجتماعی و اقتصادی ظهور وبروز می کند. از این رو، همه درجامعه اسلامی، خود را اعضای یک خانواده می بینند و احساس اخوت ، ایثار ، تقوا ومسئولیت می کنند . رهیافت مهم اقتصاد مقاومتی که در سالهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، رهیافتی از اقتصاد اسلامی است که الزامات آن کاملاً مطابق با اصول اخلاق اسلامی است . این مقاله تلاش می کند تا مبانی اخلاقی اقتصاد مقاومتی را بر اساس روایات اهل بیت (ع) مورد تبیین قرار دهد و نشان دهد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اخلاق و چه بسا خود اخلاق است. واژگان کلیدی: اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت، کار، تولید، صداقت.